Tokonoma van de maand

Beide tokonoma waren tijdens de bijeenkomst gevuld met opstellingen van Bruno.
De opstelling in de grote tokonoma was door Bruno beschikbaar gesteld als de hoofdprijs in de verloting van februari!
De gelukkige winnaar, John Bosma, ging met een mooie prijs naar huis.
Tokonoma van maart

In de kleine tokonoma dit keer een opstelling van Marian met de boom van Gert die ook ter herinnering aan Gert op onze aprilshow te zien was.
In de grote tokonoma een opstelling van Piet Kramer.