Tokonoma van de maand

De beide tokonoma’s werden bij de aprilshow o.o.c. ingericht door Bob. In de grote een schitterende shohinopstelling, die ook tijdens de Trophy te bewonderen viel, en in de kleine een hele mooie mame­opstelling.
Tokonoma van mei

In de kleine tokonoma staat in mei een mameopstelling van Nol.
In de grote tokonoma staat een mooie azalea van Casper.